Skip to main content

Asiakastietojen tietosuojakäytäntö

Uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan kaikissa EU-maissa 25. päivä toukokuuta. Gonvarri Material Handling AS (GMH) ja siihen kuuluvat yritykset (Dexion, Constructor, Kasten, Stålteknik ja Kredit) noudattavat uutta tietosuojalainsäädäntöä ja ovat toteuttaneet tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa ja osoittaa, että käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta.

Toimenpiteiden tarkoituksena on estää henkilötietojen katoaminen, väärinkäyttö, muuttuminen, luvaton käyttö ja varastaminen huomioiden teknologia tilan, tietojen luonteen ja riskit, joille ne altistuvat.

Kuka on vastuussa tiedoistasi?

Tietojesi rekisterinpitäjä on Gonvarri Material Handling AS, rekisterinumero: 918 858 903 ja osoite Østensjøveien 27, 0661 Oslo Norway.

Mihin tarkoitukseen tietoja käytetään?

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

  • Asiakkaat - Sopimussuhteiden ylläpitämiseen tarvittavien tietojen hallinta.
  • Sopimusten ja tarjoustenhallinta  -  GMH:n asiakkaiden sopimusten hallinta.
  • Potentiaaliset asiakkaat - Liidien tiedot ja yritysten yhteystietojen hallinta.

Mitä tietoja kerätään?

Edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi on tarpeen kerätä seuraavat tiedot:

Asiakkaat:

  • Yhteystiedot
  • Juridiset asiakastiedot
  • Sopimukset ja tarjoushallinta

Avainasemassa olevat oikeusperusteet 

Näiden käsittelytoimien osalta pitää löytyä oikeusperuste rekisteröidyn kanssa ylläpidetystä nykyisestä sopimussuhteesta.

Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

Henkilörekisterin tietoja säilytetään 7 vuotta.

Kenelle tietojasi luovutetaan?

Asiakkaalle kerrotaan, että GMH:lla voi olla lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa joitain henkilökohtaisia ​​tietoja sosiaaliturvalle ja verohallinnolle.

Asiakasta informoidaan, että seuraavissa toimissa käyettyjä tietoja välitetään niille kolmansille osapuolille, jotka on mainittu jäljempänä niissä yhteyksissä, johon ne liittyvät. Asiakkaan tulee ilmoittaa  henkilötietojensa muutoksista GMH: lle mahdollisimman pian. Käsittely ja kolmannet osapuolet ovat seuraavat:

Asiakkaat

  • Asiakkaalle ilmoitetaan, että hänen tietojaan ei siirretä kolmansille osapuolille, paitsi oikeudellisesta velvoitteesta.

Sopimusten ja ja tarjousten hallinta:

  • Gonvarri Material Handling

Yksilön oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista tai tarvittaessa pyytää niiden poistamista, kun tietoja ei esimerkiksi tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty.

Rekisteröity voi tietyissä olosuhteissa vaatia tietojensa käsittelyn rajoittamista, jolloin säilytämme ne vain vastataksemme vaatimuksiin.

Rekisteröity voi tietyissä olosuhteissa ja tietyistä syistä kieltää tietojensa käsittelyn. GMH lopettaa tietojen käsittelyn lukuun ottamatta pakottavia perusteltuja syitä.

Näiden oikeuksien käyttämisestä ja mistä tahansa muusta selvennystä vaativasta asiasta voi lähettää kirjepostia yllä mainittuun postiosoitteeseen tai  sähköpostia osoitteeseen privacy.enquiries@gonvarri.com