Skip to main content

Kasten-hyllystö on korkealaatuinen ja se on suunniteltu kestämään vuosien käyttö. Mutta hyllystö voi vaurioitua tai se voi olla väärin asennettu, minkä takia se on vaaraksi sekä henkilökunnalle että yrityksellesi.

Kuormalavojen jatkuva lastaaminen ja purkaminen voi heikentää minkä tahansa varastointijärjestelmän lujuutta, vakautta ja eheyttä, minkä takia ne on tarkastettava säännöllisesti kulumisen varalta.

Tarkastuksien avulla:

 • Estetään ihmisten tai tavaroiden vahingoittuminen
 • Pidennetään tuotteiden käyttöikää
 • Pienennetään tulevia korjauskustannuksia havaitsemalla riskit ajoissa
 • Tarjotaan nopeaa korjauspalvelua

Säännölliset hyllystötarkastukset eivät ole vain järkevää liiketapaa, vaan niistä on säädetty työturvallisuuslaissa (738/2002).

Säädösten noudattaminen:

Kaikilla yrityksillä on laillinen velvollisuus huolehtia siitä, että työntekijät työskentelevät turvallisessa ympäristössä turvallisten laitteiden kanssa. Tästä on säädetty työturvallisuuslaissa.

Säädösen noudattamatta jättäminen voi johtaa tuottavuuden heikentymiseen, vakaviin henkilövahinkoihin ja jopa työntekijöiden kuolemaan ja se voi aiheuttaa:

 • Kalliita ja vahingollisia oikeudenkäyntejä
 • Korkeampia vakuutusmaksuja
 • Vahinkoa maineelle

Tarkastus kattaa vaakapalkit, pylväät, tuennat, lattiaan kiinnitykset ja varmistimet. Koska tarkastukset tehdään tyypillisessä toimintaympäristössä, tarkastajat tarkastavat, että se on tarkoituksenmukainen. Loppuksi he antavat raportin mahdollisista vaurioista ja neuvovat niiden korjaamisessa.

Raportissa käytetään liikennevalojärjestelmää vaurioiden luokituksessa:

 • Vihreä: Vähäinen vaurio. Vauriosta on tehtävä merkintä tarkastuspöytäkirjaan ja sitä on seurattava tarkastusten yhteydessä.
 • Keltainen: Vaarallinen vaurio, joka vaatii korjausta, mutta ei välitöntä hyllyn tyhjentämistä.
 • Punainen: Vakava vaurio, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä. Tilanne vaatii hyllykuorman purkamisen ja hyllystön asettamisen käyttökieltoon
  kunnes korjaustyöt on suoritettu.

Tarjoamme vuosittaisia ja säännöllisiä tarkastuksia.

Vuosittainen hyllystötarkastuspalvelu

 • Kokonaisvaltainen ammattilaisen suorittama tarkastus
 • Kokeneet ja ammattitaitoiset tarkastajat
 • Ei keskeytystä toimintoihin
 • Yksityiskohtainen tarkastusraportti
 • Muistutus seuraavan tarkastuksen ajankohdasta
 • Tuki ja neuvonta tarkastusten välillä
 • Kuormituskyltit kullekin hyllystölle maksimikantavuustiedoin

 

Kastenin säännöllinen tarkastus

Vuosittaisten tarkastusten lisäksi tarvitaan säännöllisiä ​​visuaalisia tarkastuksia ja ne tulee suorittaa riittävän pätevyyden omaavan henkilön toimesta. Voimme tarjota tämän palvelun tai kouluttaa henkilökuntasi suorittamaan ne.

Asiakkaidemme kertomaa

“We went to extensive efforts in selecting Dexion as our partner of choice. They are flexible and offered over six months of testing data, which has proved invaluable to us as a business."
- Boker Levente, P&G Project Manager

Sertifikaatit & todistukset