Skip to main content
14070
Kestävän kehityksen raportti 2023

Gonvarri Industriesin kestävän kehityksen raportti kuvastaa sitoutumistamme avoimuuteen ja pitkäjänteiseen arvon luomiseen ympäristön, sosiaalisten tekijöiden ja yrityshallinnan kehyksessä. Raportti korostaa merkittäviä edistysaskeleitamme keskeisillä suunnittelun osa-alueilla: monipuolistuminen, arvon luominen, digitalisaatio ja kestävyys.