Skip to main content

Terveydenhuoltoala – viisi varastoinnin haastetta ja ratkaisua

Nykyaikainen terveydenhuoltoala kehittyy nopeammin kuin koskaan. Tästä seuraa odotetusti uusia haasteita, ja toimielimet turvautuvat teknologiaan sopeutuakseen ympärillä tapahtuviin muutoksiin nopeasti.

Healthcare Industry Storage SolutionsOikeanlaisen varastointiratkaisun käyttöönotto on yksi tärkeä tekijä, jolla voidaan taata terveystuotteiden ja -palveluiden hyvä toimituskyky. Seuraavassa on esitelty viisi tärkeintä varastointiin liittyvää osa-aluetta, jotka on otettava huomioon:

  1. Steriili ympäristö
  2. Turvallisuus
  3. Tilansäästö
  4. Laaja tuotevalikoima
  5. Lämpötilavaatimukset

Varastointijärjestelmiä tarvitaan terveydenhuoltoalalla kaikessa aina potilastietojen ja röntgenkuvien arkistoinnista lääkkeiden, tekstiilien ja instrumenttien säilyttämiseen. Terveydenhuoltoalan eri organisaatioilla on erilaiset tarpeet, mikä lisää usein yksilöllisten varastointiratkaisujen kysyntää.

1. Steriili ympäristö

Healthcare Industry Storage SolutionsBakteerikontaminaation ehkäiseminen on yksi keskeisimmistä asioista monilla aloilla, kuten terveydenhuollossa, elintarvikealalla sekä kosmetiikassa. Yksi ratkaisu tähän on kiinteiden hyllyjen ja siirtohyllyjen päällystäminen erityisellä antimikrobisella jauhemaalilla*.

Näin saadaan aikaan ihanteelliset pinnat sellaisille varastoitaville tuotteille, jotka vaativat suojan bakteereja, kuten kolibakteeria, MRSA-bakteeria ja listeriaa, vastaan.

On kuitenkin muistettava, että antimikrobinen jauhemaali toimii lisäsuojana eikä se korvaa asianmukaisia puhdistusmenetelmiä.

2. Turvallisuus

Healthcare Industry Storage SolutionsLääketeollisuudessa ei ole varaa tehdä virheitä, sillä seuraukset voivat olla kohtalokkaita. Tästä syystä varastoautomaatti voi olla oikea valinta farmaseuttisten tuotteiden kehittäjille, valmistajille, jakelijoille ja myyjille.

Varastoautomaatin avulla voidaan saavuttaa korkea taso turvallisuudessa, automatisoida varastointia turvallisesti yksittäisten yksiköiden kohdalla ja vähentää keräysvirheitä jopa 60 prosentilla. Se myös poistaisi hyllyjen tarpeen ja lisäisi varastotilaa paikoissa, joissa tilaa on usein rajallisesti.

Tietokoneohjattu ratkaisu tehostaa varastointia ja keräysprosessia, ja lisäksi se on hyvin muokattavissa tietynlaisia käyttöolosuhteita varten.

3. Tilansäästö

Healthcare Industry Storage SolutionsJoissain tapauksissa terveydenhuollon jokainen varastokäytössä oleva neliömetri on tila, joka olisi voitu käyttää potilaiden hoitoon tai ihmishenkiä säästäviä laitteita varten.

Tästä syystä on järkevää ottaa käyttöön sellainen varastointiratkaisu, jonka avulla käytettävissä oleva varastotila voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Valittavana on useita erilaisia vaihtoehtoja riippuen siitä, millaisia tuotteita varastoidaan ja millaista käytettävyyttä tarvitaan.

Pienet tuotteet voi olla helpompi järjestää varastoautomaatin tai siirtohyllyjen avulla, kun taas suurikokoisemmat tuotteet voivat toimia paremmin kuormalavasiirtohyllyjen tai vetotasojen kanssa. Satelliittihyllystö voi olla ihanteellinen ratkaisu silloin, kun tuotteisiin on päästävä käsiksi LIFO- tai FIFO-periaatteella.

On hyvä muistaa, että varaston kapasiteettia voidaan optimoida sekä vaaka- että pystysuunnassa.

4. Laaja tuotevalikoima

Healthcare Industry Storage SolutionsMitä haluat varastoida? Tämä on tärkeä kysymys.

Varastoissa ei aina säilytetä samankaltaisia tavaroita, vaan useita erilaisia tuotteita, jotka vaativat erityisiä järjestelyjä. Tällöin on tarpeen yhdistellä erilaisia varastointijärjestelmiä, jotta käytettävissä oleva tila voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta voidaan varmistaa, että asennetut järjestelmät ovat voimassa olevien terveys- ja turvallisuusmääräysten mukaiset.

Erityisesti terveydenhuoltoalalla on tehtävä monia päätöksiä, sillä siellä käytetyt tuotteet saattavat edellyttää erityisiä säilytysolosuhteita ja voivat olla vaarallisia, jos niitä ei varastoida oikein.

Vaikka asiantuntijan apu on suunnittelussa tarpeen, vakiomalliset kuormalavahyllyt ja muut hyllyt täyttävät yleensä varastointia koskevat erityisvaatimukset. Tämä on hyvä lähtökohta, mutta tästä voidaan edetä seuraavaan vaiheeseen, eli puoliautomatisoituun tai täysin automatisoituun varastoon.

5. Lämpötilavaatimukset

Healthcare Industry Storage SolutionsJoissakin tapauksissa tila on pidettävä tietyssä lämpötilassa tuotteen laadun varmistamiseksi. Puhumme yleisesti kylmä- ja pakastevarastoista.

Enimmäkseen tarvetta on kylmäsäilytykselle ja jäähdytykselle, joissa lämpötila on yli 0°C. Tällöin useimmat vakiomalliset säilytysratkaisut ovat hyviä valintoja. Ennen päätöksen tekemistä on otettava huomioon myös muut olosuhdevaatimukset, kuin lämpötilaan liittyvät.

Todellisia haasteita syntyy, kun on tarpeen varastoida tuotteita alle 0°C lämpötiloissa. Tällöin varastoinnin energiakustannukset nousevat huomattavasti korkeammiksi tavalliseen varastoon verrattuna. Siksi on hyödyllistä pienentää tuotteiden säilyttämiseen käytettyä tilaa.

Kuormalavasiirtohylly on hyvä valinta silloin, kun varastoidaan suurikokoisia tuotteita, joista kaikkiin on oltava pääsy. Se toimii täydellisesti alhaisissakin lämpötiloissa, jopa -30 celsiusasteen lämpötilassa, ja sen avulla varastokapasiteettia voidaan lisätä 80 prosentilla.

Kuormalavoilla olevien tuotteiden varastointiin FIFO- (First In, First Out) tai LIFO (Last In, Last Out) -periaatteella suositellaan myös satelliittihyllystöä, joka pienentää varastoinnin kustannuksia ja mahdollistaa tiiviin varastoinnin aina -30 celsiusasteeseen saakka. Satelliittihyllystö on yksi markkinoiden tehokkaimmista bulkkivarastointiratkaisuista.

Terveydenhuollossa varastointia koskevat vaatimukset voivat olla haastavampia kuin muilla aloilla. Jos sinulla on kysyttävää tai jos olet huomannut sellaisia haasteita, joita ei ole tässä mainittu, voit keskustella asiantuntijamme kanssa. Olemme varmoja, että voimme auttaa sinua löytämään juuri sinulle sopivan ratkaisun.


Huomioitavaa:
*Ratkaisu ei ole saatavilla kaikissa maissa. Pyydä lisätietoja paikalliselta tiimiltämme.

Liittyvät uutiset
Uusimmat uutiset