Skip to main content

Konsernin kestävän kehityksen raportti 2023

Olemme iloisia esitellessämme Kestävän kehityksen raporttiamme vuodelta 2023, joka kertoo konsernimme edistysaskeleista ja saavutuksia kestävän kehityksen saralla. Raportti korostaa sitoutumistamme ympäristönsuojeluun, sosiaaliseen vastuuseen ja menestyksekkääseen yrityshallintoon.

Viimeisen vuoden aikana olemme ottaneet merkittäviä askelia edistääksemme kestävyystavoitteitamme, jotka perustuvat rehellisyyden, sinnikkyyden ja kovan työn periaatteisiin, jotka ovat syvästi juurtuneet yrityskulttuuriimme. Nämä arvot ohjaavat meitä ja määrittävät, miten näemme itsemme ja miten toimimme ja arvioimme itseämme yrityksenä.

Ympäristötietoinen toiminta

Sitoutumisemme ympäristöön on erityisen ilmeistä Hiilidioksidineutraali 2030-2050 -aloitteessamme, jonka tavoitteena on merkittävästi vähentää CO2-päästöjämme. Olemme jo hankkineet 68% käyttämästämme sähköstä uusiutuvista lähteistä ja jatkuvasti investoineet prosessiemme tehokkuuteen.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisella alueella kiinnitämme suurta huomiota terveyteen ja turvallisuuteen työpaikalla. Ennaltaehkäisykulttuurin edistäminen on johtanut siihen, että 83% työntekijöistämme on ISO 45001 -sertifioituja. Tuemme myös paikallisia yhteisöjä erilaisilla projekteilla, jotka hyödyttävät yli 128 500 ihmistä.

Yrityshallinto ja innovaatio

Yrityshallinnon alueella korostamme luottamuksellisten suhteiden tärkeyttä kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Vuonna 2023 Gonvarri Industriesille myönnettiin EcoVadisin hopeamitali kestävistä käytännöistä, mikä nosti meidät maailman 15% vastuullisimpien yritysten joukkoon.

Kestävän kehityksen raportti vuodelta 2023 on ilmaus jatkuvista ponnisteluistamme toimia läpinäkyvästi ja tarjota mitattavaa tietoa erilaisista aloitteistamme. Se yksityiskohtaisesti kertoo, miten muutamme arvomme konkreettiseksi toiminnaksi ja osoittaa, miten syvälle sitoutumisemme kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan tulevaisuuteen on juurtunut.

Kutsumme kaikki sidosryhmämme oppimaan edistymisestämme ja liittymään yhteiselle matkalle kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Konsernina olemme vakuuttuneita siitä, että yrityksen todellinen arvo heijastuu sen toiminnassa.

Lue raportti tästä

Liittyvät uutiset
Uusimmat uutiset