Skip to main content
3246
Ratkaisuja Elintarvikkeiden Varastointiin

Elintarvikkeiden varastoinnissa kohdataan monia erilaisia haasteita, jotka edellyttävät käytettävissä olevan tilan täysimääräistä hyödyntämistä ja eri varastointilämpötilojen ja varaston suuren vaihtuvuuden hallintaa