Skip to main content

Kyltit & merkintäjärjestelmät

Kylttien pitää olla yksinkertaisia, selkeitä ja helposti havaittavissa. Sama pätee myös merkintään. Ja monissa tapauksissa niiden on oltava säännönmukaisia. Kylttimme ja merkintäjärjestelmämme on suunniteltu niin, että uusinkin henkilökunnan jäsen tai ei-syntyperäinen henkilö ymmärtää viestin.

Kyltit ja merkintäjärjestelmä ovat tehokkaan varastonhallintajärjestelmän perusta.

Kasten merkintäjärjestelmään kuuluvat:

  • Nimikepidikkeet ja osoitekilvet
  • Tarrat tai magneettinauhat hyllytasoihin ja palkkeihin
  • Käytävämerkinnät
  • Ilmoitustaulut
  • Kuormituskyltit kuormalavahyllyyn
  • Tarrakirjaimet ja numerot
  • Valmiiksi painetut merkintäkyltit

Viivakoodimerkinnät

Kaikki mitä tarvitset tehokkaaseen ja järkevään varaston merkintään. Opaste- ja merkintäjärjestelmämme on aina suunniteltu vastaamaan tarkasti asiakkaan määrittelyä ja jokaista yksittäistä varastosuunnitelmaa.