Turvallisuus/työsuojelu

  • Turvallisuus/työsuojelu - Constructor Finland

Turvallisuus/työsuojelu

Tarkoille työturvallisuuteen ja –suojeluun liittyville säännöille on olemassa selkeät moraaliset ja lakisääteiset syyt. Turvallinen työympäristö vaikuttaa positiivisesti koko yrityksen liiketoimintaan.

Tarkoituksenamme on luoda ja ylläpitää turvallisia työoloja, laitteita ja työmenetelmiä kaikkia työntekijöitä varten sekä hankkia sellaista tietoa, koulutusta ja ohjausta, jota tarvitaan turvallisuuden ylläpitämiseksi. Hyväksymme vastuumme niiden ihmisten työturvallisuudesta, joihin toimintamme vaikuttaa.

Työturvallisuusasioiden velvollisuuksien kohdentaminen ja toimintaohjelman toteuttaminen suunnitelmallisesti on tärkeää. Suunnitelmallisuus auttaa erityisesti ehkäisemään tapaturmia ennakolta.