Kevyt läpivirtaushylly

Kuvaus

Kevyt läpivirtaushylly

Kasten-läpivirtaushyllystö laatikoille on tärkeä osa ketjua siirrettäessä komponentteja esimerkiksi tuotannosta kokoonpanolinjoille tai keräilyyn.

Tuotelaatikot siirtyvät kaltevia rullakiskoratoja pitkin painovoiman avulla. Rullakiskoratoja käytetään varastoissa myös osana logistista prosessia. Laatikoiden syöttö tapahtuu hyllystön toiselta puolen ja purku vastakkaiselta puolelta FIFO- periaatteen (First in first out) mukaan.

Kasten-kevyt läpivirtaushylly voi olla kiinteä hyllystö tai se voidaan varustaa lukittavilla pyörillä, jolloin hylly-yksikkö voidaan siirtää nopeasti paikasta toiseen varaston toiminnan muutoksien yhteydessä. Hyllystön täyttö ja purku ovat toisistaan erillään, jolloin keräilytoiminta ei häiriinny hyllyn täyttämisen yhteydessä.

Hyllystön suunnittelussa kiinnitetään erityistä huomiota työntekijöiden ergonomiaan. Varastointi läpivirtaushyllyssä on taloudellisesti kannattavaa, sillä käytävien väheneminen perinteiseen hyllyyn verrattuna vapauttaa lattiapintaa muuhun käyttöön.

Tuotteet

Kevyt läpivirtaushylly

Kasten kevyt läpivirtaushylly voi olla oma yksikkönsä vapaasti seisovana, pyörillä tai ilman. Läpivirtausradat voi liittää myös muihin hyllyrakenteisiin, esimerkiksi kuormalavahyllyn runkoon.

Läpivirtausratoja voi säätää monin tavoin. Rullakiskojen määrä rataa kohti ja radan kaltevuus määräytyvät hyllystössä käsiteltävien tuotteiden mukaan. Suoran radan lisäksi on saatavilla ratoja erilaisilla purku/keräilypaikan varusteilla, kuten eri kulmiin kallistetuilla purkupään tasoilla parhaan ergonomian saavuttamiseksi. Radan syöttöpää voidaan varustaa ohjaimilla, jotka helpottavat radan täyttöä. Koko radan mittaisia ohjaimia käytetään varmistamaan laatikon pysyminen omalla radalla.

Rullakiskot ja rataprofiilit valmistetaan sinkitystä teräksestä ja rullat ovat korkealuokkaista polyeteeniä.

Läpivirtaushyllyn modulaarinen rakenne ja helppo asennettavuus mahdollistavat hyllystön nopean uudelleen kokoamisen varaston toiminnan muutoksien yhteydessä. Tämä on Kasten-läpivirtaushyllystön monikäyttöisyyden perusta.