Ratkaisuja elintarvikkeiden ja juomien varastointiin

 • Kasten - Food and Drink cube 00
 • Kasten - whiskey
 • Kasten - Food and Drink Storage 01
 • Kasten - Food and Drink Storage 02
 • Kasten - Food and Drink Storage 03
 • Kasten - Food and Drink Storage 04
 • Kasten - Food and Drink Storage 05
 • Kasten - Food and Drink Storage 06
 • Kasten - Food and Drink Storage 07
 • Kasten - Food and Drink Storage 09
 • Kasten - Food and Drink Storage 10
 • Kasten - Food and Drink Storage 11
 • Kasten - Food and Drink Storage 12
 • Kasten - Food and Drink Storage 13
 • Kasten - Food and Drink Storage 14
 • Kasten - Food and Drink Storage 15
 • Kasten - Food and Drink Storage 17
 • Kasten - Food and Drink Storage 18
 • Kasten - Food and Drink Storage 19

Tarjoaa ratkaisuja elintarvike- ja juomateollisuudelle

Ruoka- ja juomateollisuuden kohtaamat haasteet vaativat käytettävissä olevan tilan maksimointia, eri varastointilämpötilojen hallintaa ja kykyä vastata suureen varaston vaihtuvuuteen samalla säilyttäen sekä hygieniatasot että tuotteiden jäljitettävyys.

Huomioitavaa:

 • Nopeasti kiertävät ja helposti pilaantuvat elintarvikkeet vaativat erilaisia varastointimenetelmiä
 • Huoneenlämpöiset, jäähdytetyt ja pakastetut tuotteet voi olla tarpeen sijoittaa saman katon alle
 • Kausitavaroiden varastointi ja niiden eri varastointiajat
 • Jäähdytetyn tilan käyttö voi olla kallista
 • Tuotteiden optimaalisen varastointiajan ylläpito
 • Eripainoisten bulkkituotteiden varastointi
 • Tuotteen jäljitettävyys on kriittinen
 • Tiukat hygieniavaatimukset

 

Tutustu videoon alla ja näet kuinka olemme ratkaisseet nämä ongelmat joidenkin asiakkaidemme kohdalla:

Soita meille tänään: (019) 36251 Soita meille tänään:
(019) 36251
Kirjoita meille Kirjoita meille:
Lähetä sähköpostia
Tilaa
uutiskirjeemme

  

Varastoi kuormalavoille pakatut elintarvikkeet ja juomat säädettävään hyllystöön

Nykyaikaisimmissakin elintarvike- ja juomavarastoissa perinteinen kuormalavahyllystö on edelleen yleisin kuormalavojen varastointimuoto. Tämä monipuolinen kuormalavahyllyjärjestelmä tarjoaa lähes rajattomat mahdollisuudet toteuttaa ja mitoittaa varasto sopimaan juuri sinun varastointitarpeisiisi.

 • Säädettävä järjestelmä
 • Korkeudet jopa 30 m
 • Eri syvyyksiä ja leveyksiä
 • Sopii kaikenlaisten elintarvikkeiden ja juomien varastointiin
 • Vaakapalkkien säätöväli 50 mm
 • Toimintalämpötila -30 °C - +40 °C

Elintarvikkeet ja juomat on yleensä pakattu tavalla, joka mahdollistaa helpon varastoinnin lavoille. Varaston sijoittelun mukaan voidaan käyttää erilaisia ​​käytäväleveyksiä käytettävissä olevan tilan maksimoimiseksi. Hyllystöt eivät yleensä aseta mitään rajoituksia sijoittelulle ja tuotteet ovat esteettömästi saatavissa milloin tahansa.

Lue lisää kuormalavahyllystöistä täältä

Pakastettujen elintarvikkeiden varastointi käyttämällä tila maksimaalisesti hyödyksi

Kylmävarastot ovat välttämättömiä elintarviketeollisuudessa niin pakastettujen tuotteiden varastoimiseksi kuin pilaantuvien tuotteiden pitämiseksi tuoreina.

 • Kompaktit ratkaisut kuten kuormalavasiirtohyllystö, syväkuormaushyllystö tai satelliittihyllystö ovat ihanteellisia
 • Tiivisvarastointi vähentää jäähdyttämiseen tarvittavaa tilaa leikaten käyttökustannuksia
 • Automatisoidut ratkaisut, joilla vähennetään keräilyaikaa jäähdytetyillä alueilla
 • Tuotteemme toimivat tehokkaasti ankarissa olosuhteissa ja jopa -30 °C:en lämpötilassa
 • Mahdollisuus vähentää elintarvikkeiden varastoinnin aiheuttamia ympäristövaikutuksia

Lue lisää pakastettujen elintarvikkeiden varastoinnista täältä.

Lisää elintarvikkeiden ja juomien varastointikapasiteettia kuormalavasiirtohyllystöllä

Kuormalavasiirtohyllystö voi lisätä varastointikapasiteettia elintarvike- ja juomavarastossanne huomattavasti. P90-kuormalavahyllyt asennetaan siirtovaunujen päälle ja vaunut liikkuvat sähköisesti avaten halutun keräilykäytävän. Poistamalla tarpeettomat käytävät voidaan varastoida enemmän pienemmässä tilassa.

 • Maksimaalinen lattiatilan hyödyntäminen
 • Pääsy yksittäisille elintarvike- ja juomalavoille
 • Tarjoaa enemmän joustavuutta, soveltuu erilaisille elintarvikkeille ja juomille
 • Kompakti varastointi
 • Mahdollista käyttää eri lavakokoja ja -painoja
 • Tarvitaan vain yksi trukkikäytävä
 • Tilan lämpötila -30 °C - +40 °C

Kylmävarastoympäristöt voivat olla kalliita käyttää, joten tiivis varastointiratkaisu on yleensä tarpeen. Kuormalavasiirtohyllystö tarjoaa ihanteellisen ratkaisun tähän haasteeseen ja se on yleisesti käytetty elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Lue lisää kuormalavasiirtohyllystöstä täältä.

 

"Siirtyessämme käyttämään kuormalavasiirtohyllystöä saimme yli 1000 uutta lavapaikkaa kuivaleipävarastoomme.", sanoo Linkosuon varastopäällikkö Timo Aho. 

 

Lue lisää asiakkaistamme alla.

Ota käyttöön First-in-First-out -varastointi ja pidä elintarvike- ja juomavarastosi tuoreena

Läpivirtaushyllystö kuormalavoille tai laatikoille on ideaalinen FIFO-keräilyn toteuttamiseksi. Mikäli tuotteilla on suuri vaihtuvuus, mikä on yleistä elintarvike- ja juomateollisuudessa, takaa läpivirtaushyllystö tuote-erien toimitukset oikeassa järjestyksessä.

 • Vaatii jopa 60 % vähemmän lattiatilaa kuin perinteinen kuormalavahyllystö
 • Automaattinen varastonkierto takaa elintarvike- ja juomaerien paremman jäljitettävyyden
 • FIFO-lastaus- ja -keräilymenetelmä vaatii vain kaksi käytävää
 • Nopea toiminta auttaa tavaran nopeaa käsittelyä estäen pilaantumista
 • Painovoimaa kuljettaa tuotteet hyllystön etuosaan keräilypaikalle, automaatiota ei tarvita

Elintarvike- ja juomalavat sijoitetaan kalteville rullaradoille ja painovoima siirtää lavaa eteenpäin rullastoa pitkin. Lavan nopeutta ohjataan jarrurullasarjalla ja se pysäytetään pysäytysyksiköllä.

Tämäntyyppistä varastointia käytetään usein juomateollisuudessa ja se vaatii vain kaksi käytävää, toinen lastausta ja toinen keräilyä varten.

Lue lisää läpivirtaushyllystöstä ja kevyestä läpivirtaushyllystöstä täältä.

Säästä aikaa ja tilaa varastossasi

Syväkuormaus- ja satelliittihyllystö tarjoavat ihanteellisen ratkaisun bulkkituotteiden varastointiin elintarvike- ja juomateollisuudessa, koska ne poistavat tarpeettomat keräilykäytävät. Tämä mahdollistaa sen, että saman rajoitettuun tilaan saadaan mahtumaan enemmän tuotteita ja hyllystöratkaisut soveltuvat eri lämpötiloihin.

Syväkuormaushyllystö soveltuu suurten samantyyppisten elintarvike- tai juomamäärien varastointiin ja sopii hyvin sesonkituotteiden varastoimiseen First-in-Last-out (FILO) -periaatetta käyttäen.

Satelliittihyllystö käyttää puoliautomatisoitua alustaa, joka liikkuu hyllystön sisällä noutaen ja siirtäen lavoja, joten se sopii elintarvikkeiden ja juomien varastointiin. Sillä saavutetaan suurempi keräilynopeus.

 • Lisää varastointikapasiteettia
 • Ihanteellinen bulkkituotteiden varastointiin
 • Luo lisää varastointitilaa pienempään tilaan – säästää kuluja kylmätilassa
 • Sukkulan avulla FILO- ja FIFO-käsittelyn keräilynopeus kasvaa
 • Syväkuormaushyllystö tukee FILO-periaatetta
 • Tilan lämpötila välillä -30 °C - +40 °C

Lue lisää syväkuormaushyllystöstä ja satelliittihyllystöstä täältä.

Call us Call us today:
+44 800 581 531
Send us an email Write to us:
Send email
Sign up for our:
Newsletters

  

Joitakin asiakkaitamme elintarvike- ja juomateollisuudessa:

 • Siirtohyllyt K90 MOVO - Hottlet Frozen Food, Belgia - Kasten referenssi

  Hottlet Frozen Food, Belgia

  Hottlet tuo maahan pakastet-tuja meren antimia. Kun yritykselle tuli tarve nykyaikaistaa kylmävarasto-jaan, päätyi se käyttämään MOVO-siirtohyllyjä.

 • Hennig Olsen Is AS, Norja - Kasten kuormalavasiirtohylly

  Hennig Olsen Is AS, Norja

  Hennig Olsen Is AS:n varaston tuli saada lisää tilaa. Ratkaisuna päädyttiin korvaamaan olemassa oleva hyllystö MOVO-siirtohyllyillä.

 • Oy Hartwall Ab, Lahti

  Oy Hartwall Ab, Lahti

  Hartwall Lahden varastossa panimolavat kuljetetaan automaattisesti lähes 30 metriseen Kasten-korkeavarastohyllystöön.

 • ASKO Vest AS, Norja - Kasten perinteinen kuormalavahylly

  ASKO Vest AS, Norja

  ASKO Vest:n muuttaessa uuteen rakennukseen, yritys halusi saavuttaa optimaalisen hyödyn ruokatarvikevarastoinnin osalta, sovitettuna heidän tarpeisiinsa. He päätyivät kuormalavahyllyjen

 • Linkosuo Oy, Tampere

  Linkosuo Oy, Tampere

  Asiakkaalle ehdotetiin siirtohyllykiskojen asentamista lattiaan valmiiksi jo kuormalavahyllyjä suunniteltaessa. Näin lavapaikkojen lisäys varaston käydessä pieneksi olisi helppoa.

 • HahkaWay Oy, Seinäjoki

  HahkaWay Oy, Seinäjoki

  Tämän kapasiteetiltaan Suomen suurimman yksittäinen kuormalavasiirtohyllyiillä varustetun pakastevarastotilan lämpötila pidetään jatkuvasti -22 asteessa.