Lean-tuotannon varastointiratkaisuja

 • Kasten - Lean Manufacturing Volvo 01
 • Kasten - Lean Manufacturing5 Dexion
 • Kasten - Lean Manufacturing Skrues
 • Kasten - Lean Manufacturing Shelving
 • Kasten - Lean Manufacturing Volvo

Pidä valmistusprosessisi sujuvana

Valmistuksella on keskeinen rooli useimmissa tuotteissa, joita ostamme ja kulutamme ja prosessi saattaa joskus olla monimutkainen. Tehokkaiden varastointiratkaisujen tarve on yhteinen haaste, olipa kyse lääkkeiden, teknisten laitteiden, sähkölaitteiden, autoteollisuuden, vaatetusalan tai elintarviketeollisuuden tuotteiden valmistamisesta. Valmistavan teollisuuden yleisiä varastointihaasteita ovat:

Valmistustoiminta on usein monivaiheinen prosessi, joten varastoinnin ongelmiin on harvoin yhtä ainoaa ratkaisua. Prosessin eri vaiheet voivat edellyttää erilaisia varastointimenetelmiä, jotka yhdessä luovat hyvin järjestäytyneen toiminnan.

Yleisenä tavoitteena on vähentää virheitä, parantaa ergonomiaa ja työn kulkua, ylläpitää optimaalista tuottavuutta ja yleisesti varmistaa hyvin järjestäytynyt ympäristö käsittelyn jokaisessa vaiheessa.

 • Tuotantoalueelle menevien JIT -materiaalitoimitusten varastointi
 • Varmistaa, että oikeat raaka-aineet tai komponentit ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan
 • Pitkäaikainen bulkkitavaran varastointi
 • Erikokoisten ja -painoisten tuotteiden varastointi
 • Varastossa olevien komponenttien joustava siirto valmistusalueelle
 • Optimaalinen materiaalinkäsittely
 • Tuotantoerien valvonta ja jäljitettävyys
 • Tuotantoalueiden ergonomian parantaminen
 • Erikoistyökalujen, -laitteiden tai koneiden varaosien turvallinen varastointi
 • Tehoton tuotteen käsittely mitätöi mahdollisista pienentyneistä tuotantokustannuksista saadun hyödyn
   

 

Soita meille tänään: (019) 36251 Soita meille tänään:
(019) 36251
Kirjoita meille Kirjoita meille:
Lähetä sähköpostia
Tilaa
uutiskirjeemme

  

Asiakkaitamme tällä toimialalla:

 • Agco Power, Nokia

  Agco Power, Nokia

  Agco Powerin Linnavuoren uudessa moottoritehtaassa materiaalivirtaa ohjataan Lean-ajattelumallilla ja Kanban-ohjauksella, jossa keskeisessä osassa ovat Kasten kevyt läpivirtaushyllyt.

 • Atlet, Ruotsi

  Atlet, Ruotsi

  Atletin tehtaalla on kolme "sisäistä"-varastoa: varasto saapuville komponenteille, välivarasto ja valmistuotevarasto. Kaikki kolme varastoa on suunniteltu ja toteutettu Kasten-tuotteilla.

 • Bosch Animal Feed, Saksa

  Bosch Animal Feed, Saksa

  Kehitimme puoliautomaattisen tuotantovarastokonseptin. Ratkaisussa käytetään kuljetinjärjestelmää yhdessä P90-kuormalavahyllystön ja DILOS-varastonhallintajärjestelmän kanssa.

 • Schneider Electric, Ruotsi

  Schneider Electric, Ruotsi

  Varastossa on P90-kuormalavahyllystö lavatavaralle sekä raskaille ja pitkille tuotteille. Pientavarahyllystä sekä 9 m korkeasta kapeakäytävähyllystöstä keräily tapahtuu manuaalisesti. Rakennuksen pitkälle sivulle on asennettu 9 metriä korkea ulokehyllystö pitkiä tuotteita varten.

 • Swegon AB, Ruotsi - Kasten kuormalavahylly, pientavarahyllyt, kevyt läpivirtaushyllyja kuormalavasiirtohyllystö MOVO

  Swegon, Ruotsi

  Swegon on uskollinen asiakas ja kaikki sen varastokalusteet ovat Constructorin toimittamat; kuormalavahyllyt, pientavarahyllyt ja kevyet läpivirtaushyllyt.

 • Volvo PV - Kevyt läpivirtaushylly, Kuormalavahylly - Kasten - Kasten varastot

  Volvo PV, Ruotsi

  Volvo investoi sisälogistiikkaan ja parempaan komponenttien ylläpitoon. Ratkaisu löytyi Kasten Kevyt läpivirtaushyllystä.