Nomeco, Tanska - Kasten-sähkösiirtohyllystöreferenssi

  • Nomeco_1

Nomeco, Tanska - Kasten-sähkösiirtohyllystöreferenssi

Kasten Compactus Dynamic Pro XTR –siirtohyllyjärjestel-mällä Nomecon on mahdollista valvoa ja dokumentoida kliinisten kokeiden varastointia ja käsittelyä siten, että se vastaa sille asetettuja suuria vaatimuksia.

Nomeco on Tanskan johtava lääkeaineiden tukkukauppa, joka välittää n. 70% lääkeaineista Tanskan apteekkeihin ja sairaaloihin. Nomecon tärkein osaamisalue on kliinisten kokeiden lääkeaineiden varastointi ja käsittely. Näiden tuotteiden varastoinnille on tarkat vaatimukset.

Ratkaisu

Compactus® Dynamic Pro XTR –siirtohyllyjärjestelmällä Nomecon on mahdollista valvoa ja dokumentoida kliinisten kokeiden varastointia ja käsittelyä siten, että se vastaa sille asetettuja suuria vaatimuksia. Hyllykäytäviin pääsy vain valtuutetuille henkilöille taataan ohjelmoitavilla käytäväavaimilla. Järjestelmä on varustettu 6 anturilla, jotka tarkkailevat lämpötilaa ja kosteutta. Järjestelmän tiivis rakenne mahdollistaa suuren hyllykapasiteetin ja lisäksi järjestelmää on mahdollisuus laajentaa. Hyllystön peitelevyt on päällystetty pvc-kalvolla, jossa on graafisia kuvia ja logoja.

Kapasiteetti

Kiintohyllyjen lkm: 1
Siirtohyllyjen lkm: 12
Antureiden lkm: 6
Hyllymetrejä: 800