Eurospar, Hyrylä

  • eurospar_1
  • eurospar_2
  • eurospar_3
  • eurospar_4

Eurospar, Hyrylä

Myös myymälä- ja varastokalusteiden on sovelluttava myymälän ja varaston tarpeeseen ja niiden on tuotava tehokkuutta esillepanoon. Spar päivittäistavarakauppa palvelee kokonaisedullisella hintatasollaan paikallisesti ja lähellä asiakasta.

Myymälöissä on kiinnitetty toiminnan tehostamisen ohella erityistä huomiota siisteyteen ja hintamerkintöjen parantamiseen. Kasten-kalusteet soveltuvat eri tavararyhmille modulimittojensa ansiosta. Kuormalavahyllyt myymälässä mahdollistavat myös lavavarastoinnin, jolloin säästetään myös aikaa. Kalusteissa huomioitiin myös konseptin mukaiset värit.

Yhteistyötä tehtiin Sparin suunniteluorganisaation kanssa erilaisten tuotteiden esillepanoja mietittäessä.

Optim-myymäläkalusteet

- Korkeus 2500 mm

- Syvyydet 550 – 1000 mm

K90 kuormalavahyllyt

- Korkeus 2500 mm

- Vaakapalkit 2750 mm