Moss Kunstmuseum, Norja

  • Moss-Kunstmuseum_1

Moss Kunstmuseum, Norja

Taideyhdistys muutti uusiin toimitiloihin ja tarvitsi tehokkaan ja erityisesti sille sopeutetun varaston arvokkaille kokoelmilleen. Varastolle määritelty tila sijaitsi kellaritasossa ja siellä tuli säilytyksen lisäksi myös hoitaa taulujen ja veistosten valmistelut. Varaston ja valmistelualueen vaatimukset piti saada täytettyä pylväistä ja matalasta katosta huolimatta.

Ratkaisu

Vaatimusten täyttämiseksi tämän säilytyspaikan osalta, asennettiin taulujen varastointia varten tiloihin Compactus® siirtohyllyt ArteStore taulukehikoilla. Taulut on varastoitu jokaisen kehyksen molemmille puolille. Tämä Kastenin ratkaisu käyttää tilat optimaalisesti hyödyksi. Siirtohyllyt taulukehikoilla tarvitsevat vain yhden työkäytävän, kun taas vastaavasti kiinteät hyllyt vaatisivat oman käytävänsä jokaiselle hyllykölle.