University College London, Iso-Britannia

  • University-college-london_1
  • University-college-london_2
  • University-college-london_3

University College London, Iso-Britannia

UCL:n keskusarkistoon tulevien uusien kirjojen ja arkistolaatikoiden määrä edellytti senhetkisen Compactus®-siirtohyllyn säilytyskapasiteetin vähintään kaksinkertaistamista. Tarvittava tila löytyi jo käytössä olleen rakennuksen toisesta puoliskosta.

Ratkaisu

Compactus® Double Decker kaksikerroksinen siirtohylly tarjosi maksimaalisen säilytyskapasiteetin, toiminnallisuuden ja kustannustehokkuuden verrattuna perinteiseen kaksikerroshyllyratkaisuun. Toteutus käsitti yli 200 siirtohyllyn asennuksen kahteen tasoon, tuoden näin maksimaalisen varastokapasiteetin vapaaseen tilaan.

Siirtohyllyasennuksella saatiin alakertaan 3 m korkeat hyllyt ja ylätasolle 2 m korkeat hyllyt. Kerroksia yhdistää itsekantava välitaso ja kulku ylemmälle tasolle tapahtuu portaita pitkin. Hyllystöön on asennettu myös energiaa säästävä valaistusjärjestelmä. Eri syvyisten hyllyjen johdosta suuriakin määriä eri kokoisia kirjoja ja arkistolaatikoita saadaan mahdutettua hyllyjärjestelmään.

  • 200 kaksikerroksista siirtohyllyä
  • 43.000 juoksumetriä arkistohyllyjä.
  • Energiaa säästävä automaattinen valaistusjärjestelmä