Naval historical Branch - Admiralty Library, Iso-Britannia - Kasten-kirjastohyllyreferenssi

  • Admirality-Library_1

Naval historical Branch - Admiralty Library, Iso-Britannia - Kasten-kirjastohyllyreferenssi

Meriministeriön kirjaston kokoelma, joka on muodostunut viimeisen 200 vuoden aikana, käsittää yli 160.000 teosta ja on mahdollisesti paras merivoimien ja laivaston kirjakokoelma Iso-Britanniassa. Historiallisen jaoston arkistot ovat aina vuodelta 1914 lähtien, jolloin Winston Churchill perusti sen. Kyseessä on kuninkaallisen laivaston historian säilytyspaikka (käsittäen myös kuninkaallisen laivaston sekä RFA-dokumentteja) ja käsittää n. 120.000 asiakirjaa.

Merivoimien historiantutkimuksen jaosto tarjoaa historiallisia perspektiivejä nykyhetkeen merivoimien henkilökunnalle, puolustusministeriölle ja keskushallinnolle, mutta se tarjoaa myös kansalaisille tietoa ja vastauksia moniin kysymyksiin merivoimien ja laivaston historiasta.

Ratkaisu

Varastointiehdotus valittiin Herny Jonesin sekä merivoimien historian jaoston toimesta parhaana ja sopivimpana ratkaisuna. Asiakas oli mieltynyt kiinteisiin hyllyihin, joissa oli perforoidut väliseinät ja jotka mahdollistavat maksimaalisen ilmankierron. Lisäksi Bruynzeelin ehdotus asentaa arkistoon alumiininen lattia ja kiskot hyväksyttiin sen kustannustehokkuuden vuoksi ottaen huomioon kirjaston laajennuksen tulevaisuudessa. Olemassa oleva Sysco®-kirjastohylly voidaan helposti asentaa Compactus®-siirtohyllyvaunujen päälle tulevaisuudessa ja tämä antaisi luonnollisesti lisää varastotilaa toisen 1000 juoksumetrin edestä.