Kerroshyllystö S90

Kuvaus

Kerroshyllystö S90

Kasten pientavarahyllystä voidaan rakentaa kaksi- tai useampikerroksinen hyllyratkaisu käytävä- ja välitasorakenteineen.

Kerroshyllyjä käytetään usein korkeissa varastotiloissa tilankäytön tehostamiseksi. Varaosavarastot ja muiden hitaasti kiertävien tuotteiden varastot ovat sopivia kohteita kerroshyllyille.

Kerroshyllyn perustana on Kasten S90-pientavarahylly. Kerroshyllyn pylväinä käytetään S90-hyllyjärjestelmän suuremmille kuormille suunniteltuja T50 pylväitä. Koko hyllystön korkuiset yhtäjaksoiset pylväät voivat kantaa myös ylempien kerrosten kuorman tai lattiakerroksen hyllyjen päälle rakennetun tason päälle voidaan sijoittaa erilliset hyllyt.

Kulku kerroksiin hoidetaan portailla ja tavaroiden siirtoa voidaan helpottaa nostimilla ja kuljettimilla.

Tuotteet

Kerroshyllystö S90

Vahvat T50-pylväät kantavat kerroksien hyllykuormat ja sen lisäksi käytäviltä ja välitasoilta syntyvät kuormat.

Kasten S90-kerroshyllystön suunnittelussa on huomioitu sekä yksittäisiin komponentteihin että koko hyllystöön kohdistuvat suuret kantavuusvaatimukset. Tuloksena on saavutettu laajoja mahdollisuuksia toteuttaa varastointi toivotulla ja tehokkaalla tavalla koko tila hyväksi käyttäen.

Hitaammin kiertävät tavarat varastoidaan kerroksiin ja nopeammin kiertävät lattiakerrokseen.

Tekniset tiedot

Kerroshyllystö S90

Kasten monikerroshyllystö on taloudellinen tapa hyödyntää lattiatilaa, kun huonekorkeus sen sallii. Jokainen ratkaisu  on sopeutettava kunkin yrityksen tarpeisiin.

Hyllystön korkeus

Aina 9 m saakka. Tavanomainen hyllystö on kahdessa tai kolmessa kerroksessa.

Pinta-ala

Varastorakennus on rajoittava tekijä.

Kantavuus:

Hyllytasojen kantavuus 150-200 kg.

Välikkökantavuus 3600 kg saakka.

Hyllykäytävän kantavuus 300 kg/m2, pääkäytävä 500kg/m2 .